Mặt bằng căn hộ điển hình

  • Mặt bằng Shophouse
  • Mặt bằng các Căn Duplex
  • Mặt bằng Căn hộ Cao cấp