CÔNG TY CỔ PHẦN BIDGROUP

Tầng 5, tòa nhà The Garden Hill, số 99 Trần Bình, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Phone +84-24-3556-0317/ 3556-0318

Fax +84-24-3556-0319

info@bidgroup.com.vn

Thông tin website